>> kategorie eshopu

Obchodní Podmínky

Uzavření kupní smlouvy:

Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího). Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a partnerem webu www.luxusniautokoberecky.cz, kterou vede společnost.

 

NÁZEV: Bestcarmats s.r.o. BEST CARMATS s.r.o. - logo  

IČO:

DIČ

09001158

NENÍ PLÁTCE DPH

FORMA: Společnost s ručením omezeným
ADRESA:
Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha
 

 

Objednávka zboží:

Seznam zboží na stránkách www.autokoberecky.eu je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží, mimo zboží označené "SKLADEM" včetně počtu dostupných kusů. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 1 dnů


Po přijetí Vaší objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem (automaticky generováno) potvrzení o jejím přijetí. Toto potvrzení o přijetí Vaší objednávky je potvrzeno dodavatelem s akceptací (přijetím) Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou - kupujícím - podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky.

Objednávka v našem e-shopu eshop.autokoberecky.eu je pro kupujícího závazná a řídí se platnými právními předpisy.V případě objednání zboží zasláním vybraným dopravcem je kupující povinen uhradit smluvenou částku na faktuře.V opačném případě,kdy zásilku odmítne nebo nevyzvedne, je povinen uhradit veškeré náklady spojené s doručením (Dopravné,doběrečné,balné,zpáteční zaslání odesílateli) Tato částka v případě neuhrazení bude vymáhána opravněnými prostředky a bude také navýšena o právní služby spojené s vymožením.


Vrácení zboží ve 14-denní lhůtě / Odstoupení od kupní smlouvy:

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na naši kamenné prodejeně.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Kde zboží vrátit?

Zboží můžete vrátit osobně na naší adrese.

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

ROBERT STANĚK
LHOTKA 28
VÍTKOV
74901

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení ( případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V obou případech přiložte Odstoupeni-spotrebitele-od-kupni-smlouvy-2014  (pdf, 92 kB).

Dodržení 14-denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. . Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného Odstoupeni-spotrebitele-od-kupni-smlouvy-2014 (doc, 92 kB) a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e-mailovou adresu/Popřípadě kopii Faktury ze zaslaného obsahu balení


Záruka zboží:

Pokud není uvedeno jinak, záruka na zboží je:
24 měsíců na provedení
12 měsíců na použitý materál, ( třepení materiálu, prasklé švy, prasklý podklad )
Od data prodeje vyznačeném na dokladu.
Záruka se nevztahuje na prošoupání koberečků od paty na sraně řidiče, pokud kobereček neobsahuje výstuhu na patu !!!

Nevyzvednutí zásilky:

Pokud si objednané zboží nevyzvednete, jste povini zaplatit nám vzniklou škodu na poštovném dle sazebníku kurýrní služby.Pokud by se takto do 14dnů od doručení výzvy k tomuto zaplacení nestalo, máme právo toto na Vás vymáhat právní cestou, případně celou věc zaslat do registru dlužníku.

Reklamace zboží:

Vzhledem k tomu, že spokojenost zákazníků je naší absolutní prioritou, Vaši reklamaci vyřešíme rychle a k oboustranné spokojenosti. Při reklamacích zboží se řídíme platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů. Pokud zjistíte, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné nám toto zboží zaslat k reklamaci zpět. Kupující je povinen reklamované zboží zaslat nebo osobně dopravit na adresu:

 

  BESTCARMATS  s.r.o.

Robert Staněk

Lhotka 28
749 01 Vítkov
Tel.: 777404665
Zásilku prosím označte jako: reklamaceReklamované zboží k nám musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí. Postup uplatnění reklamace reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno (PPL). Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady. Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u výrobce. Prodávající výrobce je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od výrobce. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací či nestandartním užitím věci. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Zákazník si předem zkontroluje objednávku, zejména její rozvržení, užití materiálu, úprav, oprav v době objednání, proto vizuální podoba hotové práce, která odpovídá objednávce, nemůže být předmětem reklamace.

Bližší informace o stavu Vaší reklamace získáte emailem:
luxusniautokoberecky@seznam.cz,
nebo telefonu:


Reklamace přepravních služeb:

Vybírali jsme pro Vás přepravce nejen s ohledem na cenu, ale i kvalitu služeb. Přesto se může stát, že k Vám zásilka dorazí poškozená. V takovém případě postupujte prosím následovně:

  • Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.

  • V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky.

  • Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. U nás dbáme a ošetřujeme zboží velmi pečlivě, aby k Vám došlo v pořádku.

  • V případě problému s Přepravní Službou, pište na adresu luxusniautokoberecky@seznam.cz
    Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme Vám sjednaný další postup. Poškozené zásilky nemohou být Vaší starostí a nesmí Vám znepříjemňovat nakupování v našem obchodě.


Jako příjemci zásilky jste povinni si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky, a tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Zasílatel je povinen takový zápis sepsat.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky na telefonním čísle: 777404665

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku a kopii faktury.

FAKTURACE:

Faktury zasíláme elektronicky (emailem) po převzetí balíčku. Na Faktuře bude vždy uveden odběratel, který je uveden v objednávce. V žádném případě neměníme údaje do faktury, tak si prosím vždy objednávku řádně zkontrolujte, aby jste pak nežádali změnu na firmu, nebo s.r.o. a podobně !!

Děkujeme za pochopení.


Dopravné a způsob platby:


ZPŮSOBY PLATEB:

  • Dobírkou (platba na místě dopravci + 145kč) zaslání ihned

  • Převodem na účet 65kč.- zaslání po připsání částky na náš účet (zaslání GLS)


ZPŮSOB DOPRAVY:

  • GLS  (Doručení přepravní společností)


ZPŮSOB DOPRAVY SLOVENSKO: - Na Dobírku na Slovensko nezasílám !!

GLS (Platba předem na euro účet + 195kč,- - 8Eur


Ochrana osobních údajů spotřebitele

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především k bezproblémovému a včasnému doručení zásilky a také pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.


Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na luxusniautokoberecky@seznam.czm  nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

mail: luxusniautokoberecky@seznam.cz

web: www.luxusniautokoberecky@seznam.cz


  

Copyright © 2013     Luxusniautokoberecky.cz     All Rights Reserved
Designed & Developed by Dave